การชำระเงิน (Payment Method)

ชำระเงินผ่านทาง

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เลขที่บัญชี 565-485220-7
ชื่อบัญชี โครงการสัมมนาทางวิชาการ Thai VCML2017